Home Centrum BR

 

Unikalne w skali Europy Centrum Badawczo Rozwojowe Usług Logistycznych  powstało jako efekt współpracy firm komercyjnych oraz instytucji naukowej. Uruchomione wiosną 2018 roku Centrum jest przeznaczone dla menedżerów logistyki i produkcji oraz pracowników naukowych i studentów uczelni. Centrum powstało z inicjatywy i przy pomocy Partnerów biznesowych firmy LUCA Logistic Solutions, którzy własnym wkładem w jednym miejscu udostępniają do prezentacji, testów i badań, innowacyjne wyposażenie, urządzenia i systemy. 

Głównym celem jest umożliwienie zapoznania się z najnowocześniejszymi urządzeniami i systemami wspomagających pracę człowieka w magazynie i w produkcji. Wyjątkowość tej realizacji polega na tym, że w praktyce można wypróbować działanie zamontowanych tam urządzeń i systemów.  Na regałach i wózkach magazynowych, stoją pojemniki z produktami do kompletacji.  Za pomocą lamp, systemów głosowych, wyświetlaczy, skanerów 1D, 2D, RFID, kurtyn podczerwieni, urządzeń mobilnych, systemów lokalizacyjnych, itp. kompletuje lub sortuje się zlecenia mierząc wydajność procesu. System umożliwia łączenie dowolnej metody wskazywania produktów (światło, dźwięk, obraz) z dowolnymi sposobami kwitowania (przyciski, skanery, głos, IR, gesty dłoni, itp.). W magazynie zostały zainstalowane działające systemy logistyczne LUCA Pick-by-Scan, Pick-by-Light, Pick-by-Voice, Pick-by-Point®, Pick-Radar®, Pick-by-Frame®, Pick-by- Remote-Key, Pick-by-Picture®, Pick-by-Watch, Pick-by-Vision, Pick-by-ePaper®, Pick-by-Vision, Pick-by-Hololens oraz system eLocation®.Konferencja

 

 

Cost Effectiveness

w100_1Precise planning of internal processes allows a cost-optimized development of our systems. Project evaluation proves the cost effectiveness of our calculations.

System concepts

w100_2Years of experience and developments of our software have established a clear and very firm concept for the construction of customized logistics systems.

Cooperations

w100_3Our cooperation with lots of medium-sized companies in the branch of industry adds numerous important and professional components to our product range.
Home Centrum BR